Tjenester

Min behandlingsfilosofi er enkel

Jeg tenker at alle mennesker har det i seg å kunne hjelpe seg selv. Man vet dypest sett hva man trenger. Ofte er det snakk om å sortere i tanker og følelser for å få et nytt perspektiv.

Jeg tenker at det man plages av og med, ofte har begynt som mestringsmekanismer som fungerte, eller var de eneste mulige den gangen man tok dem i bruk. I nåtid kan de samme strategiene passe dårlig, og dermed kan de oppleves som plagsomme.

Sagt på en annen måte: Det som var en god løsning, er blitt et problem.


Du er velkommen enten du trenger rådgivning, en enkelt samtale eller tenker det vil ta lenger tid.

Vi finner ut hva som passer best for deg; enten du har behov for å komme alene, sammen med partner eller andre mennesker som står deg nær.


Temaer som kan være aktuelle for deg

Eksistensielle spørsmål - Livsprosesser/aldring - Kroniske sykdommer - Mestring - Utfordringer i arbeidslivet

Samlivsspørsmål / relasjoner

Familie

Spørsmål om kjønnsidentitet/seksuell preferanse

Angst - Depresjon - Sorg - Traumer


Ellers har lang erfaring lært meg at ikke noe tema er for vanskelig til å kunne snakkes om.


Turterapi

Dersom du ønsker det, er det også mulig å gjennomføre samtalen ute mens vi går en tur. Vi drøfter på forhånd hvilke hensyn vi skal ta og hvordan vi forholder oss dersom enten du eller jeg møter noen vi kjenner. Her kan du lese mer om hva turterapi er.

Varighet og pris etter avtale.


Veiledning

Jeg kan tilby veiledning til psykologer og andre helseprofesjoner. Enkeltvis eller i gruppe på maks 4.

Varighet og pris etter avtale.