Priser

Alle priser justeres hvert år pr. 1. januar


Minutter Pris Fra 1. Januar 2021
Enkeltpersoner 50 1.200 kr
90 2.000 kr
Par 60 1.450 kr
90 2.800 kr
Familie 60 1.600 kr
90 2.500 kr
Skriftlig arbeid (adm.) Hver påbegynte 30 minutter 600 kr
Telefonsamtale (adm.) Hver påbegynte 30 minutter 450 kr